5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Remont i docieplenie elewacji budynku

Celem opracowania jest Projekt budowlany remontu i ocieplenia części budynku przeznaczonego pod skatepark, będącego w zarządzie: Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. 

Zaprojektowano ocieplenie budynku styropianem samogasnącym FS-15 grubości 5cm - tynki akrylowe, remont bramy wjazdowej oraz wyjść awaryjnych.