5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Przebudowa zagospodarowania terenu DODR we Wrocławiu

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę ciągów komunikacyjnych, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych z poszanowaniem istniejącej zieleni.