5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Orlik 2012, ul. Przedwiośnie we Wrocławiu

Zespół boisk sportowych

Projekt wielobranżowy  zagospodarowania terenu kompleksu sportowego składającego się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz zespołu zapleczy  szatniowych.

Parametry:

Pow. terenu- 33085m²

Pow. zabudowy 181,86m²