5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Projekt boiska do baseballa na terenie Stadionu Sportowego "Zakrzów"

Boisko baseballowe na terenie Stadionu Sportowego "Zakrzów"  w ramach projektu nr 490 z WBO 2015 r. powstanie w miejscu treningowego boiska piłkarskiego. Obecnie jest ono również wykorzystywane do gry w baseball.

Zakres opracowania obejmuje:

  • zmianę zagospodarowania terenu poprzez likwidację boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,
  • budowę pełnowymiarowego boiska baseballowego z ogrodzeniami i piłkochwytam, bullpenów i tuneli do ćwiczeń wraz z podziemną infrastrukturą nawodnienia boiska,

  • posadowienie zadaszonych boksów dla zawodników, gości, sędziów i komentatorów wykonanych w technologi prefabrykowanych żelbetowych elementów,

  • dostosowanie wewnętrznych ciągów pieszych i komunikacyjnych do projektowanego zagospodarowania terenu, budowę schodów terenowych,

  • zmianę geometrii istniejącej skarpy w celu osiągnięcia lepszej widoczności dla publiczności, posadowienie betonowych prefabrykowanych ławek dla kibiców.