5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Budynek usługowo- biurowy

Budynek usługowo- biurowy wraz zagospodarowaniem terenu, Wrocław

Budynek usługowo- biurowy wraz zagospodarowaniem terenu, Wrocław ul. Graniczna.

Na każdej z trzech kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia  pod usługi- na parterze handel, na wyższych biura. Dzięki przyjętemu  układowi funkcjonalno- przestrzennego  i zastosowanej konstrukcji każde pomieszczeni  jak i  kondygnacja może działać niezależnie lub tworzyć dowolny  zespół pomieszczeń. Na każdej kondygnacji znajduje się węzeł socjalny oraz każdy poziom dostepny jest dla osób niepełnosprawnych.

Na działce przewidziano odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla przyszłych pracownikow i klientów.

Parametry:

Pow. terenu- 2706 m²

Pow. zabudowy- 548,65 m²

Pow. użytkowa bud. usługowego- 443,87 m²

Pow. podłogi- 460,94 m²