5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Program funkcjonalno - użytkowy Przebudowy dachu budynku Internatu w ZSP w Świdnicy

Zaprojektowano przebudowę poddasza oraz dachu Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych w Świdnicy w wyniku które zostanie wykonana m.in:

- wymiana pokrycia dachowego z istniejącej dachówki ceramicznej na nową dachówkę karpiówkę układaną w koronkę,

- ocieplenie poddasza użytkowego,

- wymiana elementów zawierających azbest na  nowe materiały,

- miejscowa wymiana elementów więźby dachowej z jej całościową impregnacją  i zabezpieczeniem do stopnia nie zapalności,

- wymiana okien w lukarnach,

- montaż klap oddymiającyh w połaci dachu.