5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Przebudowa zespołu budynków szkolnych w Wałbrzychu

Koncepcja przebudowy zespołu budynków szkolnych w Wałbrzychu została opracowana na potrzeby Programu Funkcjonalno Użytkowego.