5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Przebudowa zagospodarowania terenu DODR we Wrocławiu

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę ciągów komunikacyjnych, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych z poszanowaniem istniejącej zieleni. Więcej

Przebudowa zespołu budynków szkolnych w Wałbrzychu

Koncepcja przebudowy zespołu budynków szkolnych w Wałbrzychu została opracowana na potrzeby Programu Funkcjonalno Użytkowego. Więcej

Projekt remontu i docieplenia elewacji budynku

Projekt zakładał remont i docieplenie budynku A wraz z halą przejazdu. Prace projektowe obejmowały m.in: docieplenie fundametów oraz ścian, wymianę okien  i drzwi w powiększonych otworach, wymianę bram wjazdowych stalowych na przeszklone segmentowe z bocznym wyjściem ewakuacyjnym,… Więcej

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek znajdujący się we frontowej części działki został rozbudowany o pomieszczenie gospodarcze oraz częściowo zadaszony taras. W wyniku przebudowy  budynek został obniżony - zmianie uległa orientacja dachu dwuspadowego, zlikwidowano istniejące ścianki kolankowe. Powiększono okna,… Więcej

Przebudowa hali warsztatowej na biura

Projekt zakładał zmianę sposobu użytkowania istniejącej przybudówki hali warsztatowo-usługowej na pomieszczenia biurowe. Zaprojektowano wydzielenie 13 pom. biurowych dla 34 pracowników oraz zespół pom. socjalnych, sanitarnych  i magazynowych w starej kotłowni. Elewacja… Więcej

Remont i docieplenie elewacji budynku

Celem opracowania jest Projekt budowlany remontu i ocieplenia części budynku przeznaczonego pod skatepark, będącego w zarządzie: Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.  Zaprojektowano ocieplenie budynku styropianem samogasnącym FS-15 grubości 5cm - tynki akrylowe, remont bramy wjazdowej… Więcej