5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Przebudowa hali warsztatowej na biura

Projekt zakładał zmianę sposobu użytkowania istniejącej przybudówki hali warsztatowo-usługowej na pomieszczenia biurowe.

Zaprojektowano wydzielenie 13 pom. biurowych dla 34 pracowników oraz zespół pom. socjalnych, sanitarnych  i magazynowych w starej kotłowni. Elewacja obiektu została docieplona, po wcześniejszym przebudowaniu otworów okiennych.