5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Orlik 2012, ul. Kolista we Wrocławiu

Projekt wielobranżowy  zagospodarowania terenu kompleksu sportowego  składającego się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza szatniowego wraz z niezbędą infrastrukturą.

Parametry:

Pow. terenu- 14675m²

Pow. boiska do piłki nożnej 1860 m²

Pow. boiska wielofunkcyjnego 613,11 m²

Pow. zabudowy 81,6m²