5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Przebudowa i remont WFF, we Wrocławiu

Remont i  przebudowa Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu znajdującej się w obiekcie zabytkowym na potrzeby powstających Wrocławskich Studiów Technologii Wizualnych. Projekt zakładał modernizację wnętrz, tak by w głównej hali zdjęciowej mogło powstać nowoczesne studio nagrań 3D z niezbędną obrotową sceną i kanałem pod kamerę, pomieszczeniami reżyserki. Zaprojektowane zostało nowe zalecze socjalne dla przyszłych pracowników i studentów.

Parametry:

Pow. zabudowy- 4929,9 m²

Pow. całkowita- 7283 m²

Kubatura- 53611,2m³