5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Remont dachu w budynku zabytkowym

Projekt remontu dachu w budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej

- miejscowa wymiana elementów więźby dachowej z jej całościową impregnacją,

- wymiana na nowe pokrycie z papy na stropodachu płaskim wokół dziedzińca,

- wymiana instalacji odgromowej stalowej,

- ocieplenie pomieszczeń na 3 piętrze (skosów, ścianek kolankowych, stropu nad III piętrem),

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wymiana okien w lukarnach i świetlików dachowych,

- montaż wyłazu dachowego,

- remont kominów,

- montaż siatki nad studnią doświetlającą.