5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Remont elewacji i piwnic w budynku zabytkowym

Projekt remontu elewacji oraz piwnic w budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, wraz w wymianą stolarki okiennej oraz renowacją kamiennych detali dekoracyjnych na elewacjach takich jak: opaski, naczółki okien, gzymsy, boniowanie, portal itp.,

Budynek o charakterze pałacowym (dawny pałac Hornesów), zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia, pełni funkcję obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybudowany w XVIII wieku w stylu barokowym, na początku XIX uszkodzony i odbudowany w stylu klasycystycznym. W latach 80 – tych XX wieku częściowo zrekonstruowano fasadę i przebudowano wnętrze.