5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Remont elewacji zabytkowego budynków CeTA

Projekt remontu elewacji budynków B i C CeTA (dawna WWF we Wrocławiu) wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Planowane prace mają na celu modernizację elewacji budynków B i C CeTA wraz z przyległymi z trzech stron dwukondygnacyjnymi dobudówkami biurowymi, będących w zarządzie Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.