5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Remont obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt  remontu dachu, elewacji i wymiany stolarki okiennej w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego.